Kvalitetssikrer dine fakturaer

FakturaFirewall® kvalitetssikrer dine leverandørfakturaer inden de kommer ind i dit Fakturaworkflow system og økonomisystem.

Der kan opsættes generiske valideringsregler omkring krav til leverandørfaktura skal indeholde en referenceperson, Indkøbsordrenummer, salgsordrenr eller andre for din virksomhed vigtige informationer.

Vores kontrol sikrer at fakturaer som ikke overholder jeres krav, bremses i FakturaFirewall® og leverandøren får mulighed for at berige fakturaen således den imødekommer kravene. Herefter frigives fakturaen til jeres interne systemer.

FORDELE

FUNKTIONER

Dashboard

DASHBOARD

Dashboardet giver dig en hurtig indsigt i hvor mange e-fakturaer din virksomhed modtager, og hvordan udvikler det sig.

Yderligere får du en oversigt over hvilke ”call to actions” der måtte være, med andre ord om der er nogle bremsede fakturaer du bør tage stilling til.


Leverandør Aktivering

leverandør aktivering

FakturaFirewall® ikke bare holder øje med hvilke af dine leverandører der sender dig e-fakturaer, den holder også øje med dem som ikke sender dig e-fakturaer! Da man som virksomhed løbende får nye leverandører, vil vores automatiske leverandøraktivering være lige det du har brug for, for FakturaFirewall® orienterer 100% AUTOMATISK leverandørerne om at din virksomhed ønsker at modtage e-fakturaer, samt hvilke krav I har til fakturarouting informationer.


Track & Trace

Track & Trace

Vi har fuldt revisionspor på transaktionerne. Dette betyder, at din virksomhed til enhver tid kan se de fakturaer vi har bremset grundet en overskridelse af jeres regler, I kan se kommunikationen med leverandøren, leverandørens berigelse/ændringer til fakturaen og den endelige frigivelse af fakturaen til jeres interne systemer.

Fuld sporbarhed hele vejen igennem!


Kommunikations Værktøj

kommunikationsværktøj

FakturaFirewall® har indbygget mailkorrespondance som sker direkte til den udfaktureringsansvarlige hos leverandøren. I tilfælde af en faktura afvises, monitorerer vi på om mailen er leveret til leverandøren og om han har åbne mailen.

Leverandøren kan kommunikere direkte tilbage i FakturaFirewall®, hvilket sikrer din virksomhed at al korrespondance er samlet i et system – som alle bogholderne har adgang til.


Faktura regler

Faktura regler

Løsningen er bygget op om en fleksibel validator, hvor du selv bestemmer hvilke data der skal tjekkes for. Det vi hyppigst ser, er at virksomheder ønsker at en faktura indeholder en af følgende informationer: PO-nummer, initialer/navn/mailadresse på den der har købt ydelsen, projektkode, finanskonto, ressurcenummer mv. Mulighederne er uendelige!

Desuden kan FakturaFirewall® også bremse fakturaer fra ukendte leverandører, fakturadubletter og fakturaer der ikke overholder de betalingsbetingelser som der er aftalt!oplev faktura firewall®

Bliv kontaktet af en af vores konsulenter
og hør nærmere omkring systemet